0
Twój koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU LEVEL56.pl

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

§1. [Definicje]

1.1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień w drukarni internetowej. Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.2. Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Firmowego drukarni internetowej.

1.3. Agencja Marketingowa Level56 – reprezentowana przez
Tint.pl Krzysztof Schenk,
ul.Krasińskiego 36
33-100 Tarnów
NIP 873-122-15-82

REGON: 850394529
realizująca usługi poligraficzne i sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, dzięki której Kupujący może złożyć zamówienie.

1.4. Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.level56.pl, za pośrednictwem której realizowane są usługi drukarni internetowej.

1.5. Rejestracja – zespół czynności dokonywanych w celu założenia Konta Użytkownika.

1.6. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej służący do składania zamówień w drukarni internetowej.

1.7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w drukarni internetowej produktów na podstawie wyborów Kupującego.

1.8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem drukarni internetowej Level56 określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym potwierdzone na końcu transakcji za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

1.10. Akceptacja zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana Klientowi przez Agencje Marketingową Level56 potwierdzająca treść złożonego zamówienia oraz nadanie plikom wysłanym przez Klienta status „Gotowe do druku”.

1.11. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.12. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

1.13. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

1.14. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

1.15. Moment wydania produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

1.16. Miejsce wydania produktu – punkt odbioru lub adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

1.17. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw.

1.18. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

§2. [Zasady ogólne]
2.1. . Agencja Marketingowa Level56 oferuje wykonywanie usług: projektowania graficznego, materiałów poligraficznych, reklamowych w technologiach: offsetowych, cyfrowych, solwentowych, latexowych, UV oraz sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Szczegółowy zakres usług wykonywanych przez Agencje Marketingową Level56 znajduje się na Stronie Internetowej.

2.3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2.4. Korzystanie z usług Agencji Marketingowej Level56 jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.

2.5. Akceptacja regulaminu przez Klienta następuje dobrowolnie i jest możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy zakładaniu Konta Użytkownika.

2.6. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną ( Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesłania faktur w formie elektronicznej).

2.7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych Agencje Marketingową Level56 w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w drukarni internetowej.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

§3. [Składanie zamówienia czyli zawarcie umowy i jej realizacja]
3.1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie firmy Level56.

3.2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

3.3. Złożenie zamówienia nastąpić może za pośrednictwem:

 • Konta Użytkownika
  Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika konieczne jest dokonanie Rejestracji w Agencji Marketingowej Level56. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
  Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest:
 • dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka,
 • określenie specyfikacji zamówienia,
 • wybranie formy płatności,
 • wybranie opcji dostawy.
  Podczas składania zamówienia dla realizacji pewnych usług niezbędne jest także przesłanie plików będących częścią zamówienia.
  Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od . Agencji Marketingowej Level56 potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e–mail w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
  Zamówienia za pomocą Konta Użytkownika składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Należy pamiętać, że kolory na wydrukach różnią się od kolorów widzianych na ekranach. Monitory i ekrany działają w przestrzeni barwnej RGB, zaś urządzenia drukujące w CMYK.
Dodatkowo każdy monitor może być ustawiony w inny sposób, dlatego też mogą zaistnieć różnice w odcieniach.

§4. [Koszty zamówienia oraz płatności]
4.1. Na koszt realizacji zamówienia składają się:
a) cena wybranego produktu znajdująca się w Drukarni Internetowej Level56,
b) koszt dostawy,
c) opłaty za usługi korekty dodatkowej (jeśli taka zaistnieje)
4.2. Wszelkie ceny znajdujące się na stronie drukarni internetowej są wyrażone w walucie polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
4.3. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, wysyłki o niestandardowych gabarytach – wymiarach powyżej 1 m.
4.4. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:

 1. Płatności online Blue Media S.A.,
 2. dokonanie przelewu (przedpłata).
 3. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”

  4.5. Agencja Marketingowa Level56 nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

  4.6. W przypadku wyboru formy płatności Klient otrzyma poprzez wiadomość e–mail od Agencji Marketingowej Level56 z danymi niezbędnymi do dokonania przelewu.

  4.7. Agencja Marketingowa Level56 wystawia Klientowi dowód dokonania wpłaty w formie faktury VAT na dane podczas składania zamówienia.

  4.8. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesłania faktur w formie elektronicznej).

  4.9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  4.10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami jest Blue Media S.A.

  4.11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§5. [Prawo do odstąpienia od umowy i prawo do poza sądowego rozstrzygania sporów]
5.1. Zarówno Klient Indywidualny jak i Klient Firmowy mogą anulować zamówienie jeśli plik przez nich przesłany ma status „Plik przekazany do weryfikacji”. W kolejnych etapach z uwagi na indywidualizację wydruków według parametrów złożonego zlecenia oraz zgodnie z Art. 38 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.20144 poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
5.2. W przypadku odstąpienia bądź anulowania zamówienia przez Klienta w określonyn statusie, jeśli dokonał on już zapłaty Agencja Marketingowa Level56 zwróci wpłacone przez niego środki w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący. Za pośrednictwem platformy Blue Media S.A. zostanie pomniejszona o koszty administracyjne w wysokości nie wyższe niż 4% całego zamówienia brutto.
5.3. Zwroty i reklamacje zajrzyj >TUTAJ<

§6. [Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych]
6.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Agencja Marketingowa Level56.
6.2 Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się TUTAJ

§7. [Pliki do druku]
7.1. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient wysyła Agencji Marketingowej Level56 pliki niezbędne do realizacji zamówienia.
7.2. Pliki przesłane przez Klienta sprawdzane są przez drukarnia internetowa pod względem technicznym i możliwości zakwalifikowania ich do druku.
7.3. Jeśli pliki nie spełniają wymagań technicznych Agencja Marketingowa Level56 może bezpłatnie dokonać drobnych niezbędnych korekt, o których Klient zostanie poinformowany oraz dostanie do akceptacji poprawiony plik.
7.4. Na życzenie Klienta Agencja Marketingowa Level56 dokonać może dodatkowych korekt bądź zmian w plikach, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od specyfiki dokonanych zmian. dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą.
7.5. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, pliki otrzymają status „Gotowe do druku”, co oznacza rozpoczęcie realizacji usługi.
7.6. Agencja Marketingowa Level56 nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. /Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient./ Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
7.7. Aktualny status wysłanych przez siebie plików Klient sprawdzić może logując się na Konto Użytkownika. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail informacje o zmianach statusu plików wysyłane będą Klientowi na adres e – mail, z którego dokonał on zamówienia.
7.8. Pliki przesłane przez Klienta archiwizowane są na serwerach lokalnych drukarni internetowej przez okres 1 miesiąca od czasu realizacji zamówienia do celów związanych z ewentualną reklamacją. Po tym okresie zostają one trwale usunięte z zasobów drukarni internetowej.

§8. [Prawo autorskie i odpowiedzialność za treść utworów]
8.1. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia Agencja Marketingowa Level56 sporządzi nowe projekty graficzne jest ona ich autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i korzysta ze wszelkiej ochrony utworów w ramach tego aktu.
8.2. Agencja Marketingowa Level56 realizując zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Klienta. Klient składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych drukarni internetowej do obróbki. Drukarni internetowa nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
8.3. Klient przesyłając Agencji Marketingowej Level56 pliki wyraża jednocześnie zgodę na zwielokrotnianie utworu.

§9. [Postanowienia końcowe]
9.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

9.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.